fredag 1 december 2017

En furste eller en narr?

Många är vi som ständigt ser och får höra allt mer negativt om H&M. Från att ha haft fler köp- än säljrekommendationer, råder nu det omvända. Förvisso tror jag det är få som låter sig styras av dessa, men det speglar ändå den kortsiktiga marknadens syn detta svenska storbolag.
Onsdagen den 29/11 publicerades en intervju med Stefan Persson, ordförande i H&M, i Dagens Industri. I denna framgick, föga förvånande, att han ej ser några direkt stora hinder för bolaget och dess framtid. Därtill anser han att det är för mycket fokus på online och för lite på butiker. Slutligen diskuteras utdelning och denne konstaterar då att det ”inte finns någon prestige” i detta, vilket ömsom kan tolkas att han inte drar sig för att sänka, ömsom att han vet hur att spela teater.

Som långvarig ägare i detta bolag studerar jag ej kvartal, ej heller halvår. Istället fokuserar jag mer på årsredovisningar och vet att förändringar, oavsett art, ofta tar längre tid än vad såväl jag själv som marknaden tror. Emellertid kvarstår min kritik mot att låta K-J Persson sitta kvar som VD. Det är uppenbart att denne ej lyckats förvalta det förtroende tillika uppdrag som han har. Gång på gång har hans få utlåtanden visat sig vara felaktiga och min åsikt är att det är dags att klippa navelsträngen.
I samband med Q2 gick bolaget ut och berättade att man skall sluta redovisa månadsförsäljning och istället införa kapitalmarknadsdag. Detta såg undertecknad som bra nyheter och blev extra tillfredsställd att de gav signal om att ha denna under Q4 anno 2017. Denna dag kom sedan att skjutas upp till februari anno 2018. För mig är detta ett tecken på att utvecklingen inte går som bolaget önskar och således hoppas de att köpa sig lite tid. Problemet är att det kan bli än värre och att de kan komma att ångra att de ej tog tjuren i hornen då de skulle ha gjort detta.

"[...]ge bilden av en stor mans ryktbarhet[...]"

Det återstår och se vad som kommer hända på denna kapitalmarknadsdag, men klart är att vi är många, såväl troende, såsom Lundaluppen, som kättare, såsom Fundamentalanalys, vill få uppleva något som kan liknas med ”kommunikation”. Gällande sitnämnda vill jag varmt rekommendera dennes senaste inlägg på tradingportalen, som behandlar just H&M.
Beträffande K-J Persson förstår jag att han ej haft det lättaste arv att bevara och utveckla, men att döma av vad som framkommit i det offentliga är hans insats under all kritik. Ja, nästan på regeringsnivå, vilket inte säger så lite…
Om han hade kunnat sin (litteratur)historia, hade han kunnat lära sig mycket. Låt oss se hur väl denne Persson står sig i förhållande till Niccoló Machiavellis tips till furstar.
1.     ”Fursten får gärna vara osams med stormännen. Det viktigaste är att hålla sig väl med folket, annars kan man störtas”
Ja, inte är det många ”stormän” eller några utvalda ur ”folket” som har känt sig så väl behandlade, eller?

2.     ”En klok furste kan följaktligen inte, och bör inte, hålla ord, när detta är till skada för honom och när de skäl som förorsakade hans löften inte längre är för handen. Om alla människor var goda skulle denna föreskrift inte vara riktig, men eftersom människorna är onda och inte är ordhålliga mot dig behöver du inte vara ordhållig mot dem.”
Kapitalmarknadsdagen någon…?
3.     ”Ingenting ger en furste ett så gott anseende som stora krig och personliga stordåd.”
Kriget mot Zalando är inte ens ett krig, det är en slakt där H&M och sistnämnda är ej de som håller i yxan…
4.     ”Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så väldigt att leda, ingenting så osäkert framgång, som att införa en ny tingens ordning; ty den som försöker har nämligen alla dem till fiender som drog fördel av den gamla ordningen och han har endast ljumma försvarare i dem som drar fördel av den nya.”
Ja, detta har han nog läst! Bra jobbat, K-J!
5.     ”En vis person klandrar inte någon som har tillgripit en extraordinär åtgärd för att organisera ett kungarike eller konstituera en republik. Även om handlingen är klandervärd, urskuldar konsekvenserna honom […] ty den som brukar våld för att förstöra skall klandras, inte den som gör det för att förbättra.”
Herregud – även detta tycks han ha läst.
6.     ”Det är således klokt att inte upplysa någon om dina planer utan att handla i enlighet med de exempel som lämnats eller, om du ändå vill tala om dem, bara göra det med en person.”
Okej, nu börjar det bli för mycket… frågan är om K-J ändå är någon att räkna med?
7.     ”En furste bör således inte ha någon annan målsättning eller annat i tankarna och inte göra något annat till sin plikt, förutom kriget och dess regler och åtaganden.”
Hmm… stundom står att läsa hur K-J Persson investerar i diverse techbolag e.d. i tidningar såsom Dagens Industri.
8.     ”Framför allt bör en furste bemöda sig om att i vad han än gör ge bilden av en stor mans ryktbarhet och en lysande tankeförmåga.”
Phu… trodde att K-J skulle vinna denna kamp. Sofokles ett steg fram, K-J ett steg bak.
  1. ”Entreprenörer är de som har förstått att det är en liten skillnad mellan problem och möjligheter och har förmågan att vända dem båda till sin fördel.”
    Ännu en sida som K-J hittills ännu ej förkovrat sig i. Skärpning!
  2. ”Det är bättre att vara försiktig hundra gånger än att bli dödad en gång.”
    Hmm. Gång på gång har det förmedlats att H&M investerar massor i sin onlineverksamhet och att detta kommer att visa sig 2017… förlåt, 2018 var det visst. Undrar hur försiktig man har råd att vara?

Som framkommer måste K-J Persson antingen ha skippat litteraturstudierna under sin skolgång, eller gjort konststycket… förlåt; det hemska (läraren inom mig måste släppas fram) att ögna igenom boken och sedan förlita sig till rent och skärt ordbajseri. Frågan är om det är detta vi ser även nu?