fredag 21 oktober 2016

Att föreläsa om nyckeln till frihet

Att berätta och "undervisa" - men framför allt inspirera - om den värld vi alla dagligen rör oss inom; den som finns med oss i våra tankar; i våra drömmar; våra framtidsplaner; ja, i våra liv, är det nog många som någon gång tänkt tanken att de skulle vilja göra. Onsdagen den 26/10 kommer jag att göra just detta. Då har jag nämligen en öppen föreläsning på mitt jobb för såväl elever som personal. Stora aulan är bokad och jag har marknadsfört via såväl uppsatta "affischer" som via digitala vägar (Facebook, Instagram och allt annat som dagens ungdomar visats med)."Do not save what is left after spending but spend what is left after saving"

Jag ser verkligen fram emot att få ha denna föreläsning och bland både elever och kollegor talas det redan mycket om den. Då den ej räknas som ett obligatoriskt moment var jag tvungen, vilket rektorn beklagade men absolut stödde, att lägga den efter skoltid, dvs. kl 15:30-16:45. Detta kan säkert få några att avböja sin vistelse men jag har poängterat att de kan komma och lyssna tills de måste iväg på någon annan fritidsaktivitet eller tills de antingen tröttnar eller känner att detta med sparande/investeringar ej är något för dem (om fallet är likt det sistnämnda blir jag rädd...).


Jag tror inte det kommer vara svårt att väcka allas intresse och engagemang - vem vill inte "tjäna" mer pengar och veta/förstå hur man kan skapa avkastning på sitt kapital? Nej, det svåra är för mig att bedöma är var jag skall börja och hur mycket jag skall ta med i denna första, av flera planerade, föreläsning. Jag har varit i kontakt med Unga Aktiesparare och de har berättat att de mer än gärna vill komma och besöka/föreläsa och det är något jag hoppas kommer inträffa. Om min föreläsning blir väl emottagen är min plan tillika förhoppning att dessa skall få ha 1-3 föreläsningar fram till sommaren (och att jag då ej har några).
Nyckeln till frihet?

Jag har börjat skissa på en Power-Point, då jag anser det mer lättarbetat än Prezi. Därtill är den lättare för eleverna att använda på mobiler samt att ladda ned och ha i "offline-mode". Sedan är jag en sådan som hellre ser till funktion tillika syfte mer än till ett snyggt yttre/flashigt utförande. Oavsett kommer samma budskap och innehåll att förmedlas och det är huvudsaken.

Jag tänkte dela med mig av mitt utkast, med tillägget tillika betoning på att det är just ett utkast. Vad anser ni att jag har missat? Skall jag stryka något? Något som det behövs läggas mer tyngd på? Jag är tacksam för all sorts feedback!


Jag är väl medveten om att det är svårt att ge feedback då ni ej vet mitt "manus" till alla bilder, men jag tror nog att ni, smarta som ni är, nog klarar av att någorlunda fundera ut vad jag kommer säga till samtliga bilder."The best time to plant at tree was 20 years ago. The second best time is now"

Utöver ovan kommunicerade "medvetenhet" kommer ytterligare en; ja, det är långt och ja, det är mycket. Jag är inne på att korta ned men har ännu ej beslutat vad. Det är en av anledningarna att jag vädrar detta med er. Lägg också till att denna PP kommer läggas ut på skolans intranät, så längden kan med fördel förbli, men att jag enbart nämner att mer finns att läsa, som jag tyvärr ej hinner gå igenom på denna föreläsningstid.


Jag vill ännu en gång tacka bland annat Alexander Boman på Avanza, Stefan Thelenius och Utdelningsstugan för era tillstånd att använda materiell från era sidor samt 40procent20år för bra bilder och diagram. Ni har besparat mig mycket tid och ännu en gång visat att ni är underbara människor - tusen tack!
Här finner ni min Power-Point


fredag 14 oktober 2016

Scotomisation

Alltid, ja, märk mitt ordval; alltid, när människan ser, lyssnar, läser etc. gör hon det utifrån sin världsbild. Om detta har vi tidigare diskuterat och jag kommer nu presentera mer fakta kring detta fenomen; fakta som kan ligga dig i fatet när det kommer till att i allmänhet tolka, men i synnerhet att fatta beslut.

Hos människan finns en psykologisk tendens att se vad de vill se och inte se vad de inte vill se. Detta gäller till exempel vid såväl faktiska situationer som då man läser, tittar på konstverk, läser rapporter, läser en blogg et cetera. Man har på förhand redan bestämt sig för vad man vill läsa och vad man inte vill läsa. Denna "sjukdom", vilket jag anser är ett passande begrepp, kallas för "Scotomisation" - ett begrepp som introducerades kring 1920-talet. Termen kom att introduceras av Rene Laforgue. Även Freud kom att förfäkta detta och skrev bland annat till sin kollega år 1925"...that is infantile...not to acknowledge the external world but to put the ego itself into its place...(Winnicott, D.W, 1960).


"[...]vi ser vad vi tror och inte vice versa[...]"

De med en bred ordkunskap, eller för de som arbetar med eller är kunniga inom optik, vet att ordet härstammar från "scotoma", vilket betyder "... ett område i synfältet som har nedsatt eller upphävd synuppfattning" (ne.se). Kunnig eller icke kunnig inom optikens sfär vågar jag nog påstå att allt fler vet vad "blinda fläcken" är. Denna kan ses som ett fysiologiskt skotom som bildas i synnervens utträde ur ögat.

Perception innebär att se därtill bearbetning av information genom ett filter bestående av intellekt därtill känslor. Det är just därför människor ser på saker på olika sätt; ty är den där, snart söndertjatade, bägaren full eller halvfull? Scotomisation kan vara såväl ett falskt förnekande som en falsk bekräftelse på våra uppfattningar.

Ytterligare en känd psykolog, R.D. Laing, beskriver begreppet likt ovan och förklarar det som att handlar om en psykologisk process för en enskild människa där denne förnekar existensen av vad denne ser med sina egna ögon och att de egentligen ej vill se vad de ser och därmed ej heller tro på detta. 

Utifrån detta samt ovan nämnda framkommer en intressant aspekt; vi ser vad vi tror och inte vice versa. Ta t.ex. de som tror och ständigt spanar mot himlen efter UFO:s. Varje gång något oidentifierbart syns eller dyker upp i deras periferi vill de tro att det är utomjordisk intelligens. Med denna tro som grund, mer undermedvetet än medvetet, lurar de sina ögon att se vad de vill se. Detta medan en annan, "icke-troende", rycker på axlarna och tänker "flygplan". 
Att koppla detta till investeringar är högst aktuellt. Just nu finns många inlägg om H&M att läsa inom bloggosfären. Någon som tidigare har skrivit mycket positivt, men som nu övergått till det motsatta, är Fundamentalanalys, som skriver både härhär och där om sin syn på bolaget. Yterligare några med negativa åsikter är SvD Börsplus, som författar följande. Några med mer positiv inställning är...hrmm, förlåt men jag kunde ej hålal mig att ta med dem; Börsveckan, som måndagen den 10/10 skrev följande. Ytterligare en med positiv inställning är bloggkollegan, vars återkomst nog ingen har missat; en återkomst jag verkligen uppskattar tillika hyllar, Lundaluppen. Sistnämnda nämner begreppet "kreativ förstörelse", vilket är högst passande.


"[...]handlas H&M till "låga" ca 18 i PE. Inditex handlas till cirka 35 i P/E[...]

Vad är det som göra att dessas, och många andra, vara de får förbli onämnda, värderar och analyserar helt olika? Ser de ej samma siffror? Jo, men de väljer att se vad de vill se och ser vad de tror (märk ordningen). Detta gäller även undertecknad, då jag tror att jag sällan kan outsmarta min egen hjärnas dolda kraft tillika grepp om mig. Jag tror på H&M och jag har en positiv syn på bolaget. Grundar sig denna på en optimism á la Candide? Grundar sig den på att jag låter mig trollbindas av bolagets historik? Jag vet inte, men jag "vet" att den grundar sig på att min tro får mig att se vad jag vill se/tror mig vilja se, vilket är skrämmande.

Just nu, om man utgår från en vinst på 23 miljarder för 2016, handlas H&M till ca 22 i P/E. Inditex handlas till cirka 35 i P/E.
Utöver detta har VD Karl Johan Persson (som jag tidigare uttryckt ett visst missnöje med, då jag anser att VD-skap ej kommer med släktnamn) flaggat för kraftigt ökad vinsttillväxt och försäljningstillväxt 2017. Förvisso bara ord och vi har nog hört såväl en som två VD.ar säga samma sak tidigare, men likväl påverkar de min tro och därmed min syn. 

Lägg därtill att bolaget är skuldfritt, öppnar nya butiker på nya marknader därtill växer inom e-handel ,om än ej i samma takt som investerarna vill, men kanske måste de ge sig till tåls? Utöver detta har de påbörjat ett arbete med att införskaffa och erbjuda en lite mer dyrare kollektion, som skall vara mer modeinriktad, ges ett kvalitativt värde samt få klädkedjan att räknas till dagens "modehus". Detta är ett av deras steg att konkurrera mer med b.la. Inditex. Om detta lyckas vet jag inte. Jag hoppas ("tror"?) att de skall göra det.


"[...]Denna gång handlar mer det om muskler än inovation, och detta är något som H&M har[...]"

Beträffande online och dess vara tillika icke-vara. Självklart kommer online att utgöra en väsentlig del (tills nästa "fluga" kommer). Emellertid, kommer den fysiska butiken att försvinna? Sällan. H&M kan med fördel, om än mycket lättsamt/generellt jämföras med Walmart, som just nu genomgår samma process som H&M. Jag tror att den virtuella och den fysiska försäljningen kommer gå samman likt denna därtill denna videolänk visar. Denna gång gäller det ej "den enas död, den andras bröd". Nej, denna gång har spelreglerna ändras och jag tror ingen av oss riktigt kan föreställa sig vart det kommer sluta. Vad jag tror är att storleken, marknadspositionen, kommer spela en stor roll. Denna gång handlar mer det om muskler än inovation, och detta är något som H&M har.

Ett stort problem som jag upplever när detta fina företag diskuteras är att fokus snabbt hamnar på orealistiska förhoppningar om framtiden (vilka grundar sig på bolagets historia/tillväxt) eller, mer eller mindre, rena rama kraschscenerier. Detta då de flesta värderar och refererar H&M till dess gyllene era, en era som mycket väl kan vara slut. Dock betyder inte detta att bolaget slutar växa; de kommer fortsätta göra det om än ej i samma takt. Ej heller betyder det att det är ett dött lopp. Vad är det som säger att H&M inte kan fortsätta vara en bjässe fast med mindre tillväxt? fredag 7 oktober 2016

Nödvändig eller tillfällig sanning?

För ett par månader sedan diskuterades om vi investerar utifrån magkänsla eller förnuft och dessförinnan om kunskap≠makt . Detta kan ses som en fortsättning på dessa (dock kan inlägget även läses som en fristående del). Jag vill varna för att inlägget är relativt långt därtill kräver en aktivitet av minst två hjärnceller. Att rekommendera är en dubbel espresso, tid samt en gnutta öppenhet.

Den tidiga moderna filosofin beskrivs ofta som delad i två skolor - den rationella (Descartes, Spinoza, Kant m.fl.) och den empiriska (Locke, Berkeley, Hume m.fl.). Att denna delning mellan de båda sfärerna är lika kristallklar likt Brineys separation med Timberlake krävs få hjärnceller att förstå. Dock är det inte lika självklart att de olika filosoferna passar in i en en dessa grupper; ty de både liknar och skiljer sig från varandra på ett mer komplicerat sätt en så. Vad som är intressant är i alla fall den grundläggande skillnaden, vilken bli intressant att att diskutera för oss, förhållandevis få, vars munnar vattnas när vi hör sådant som "utdelningshöjning", "P/E 10", "skuldfri", "stabil moat" et cetera. Nämnda stavas "epistemologi", det vill säga uppfattningen om vad vi kan veta och hur vi kan veta det vi vet. Enkelt uttryckt menade empiristerna att kunskap kommer från erfarenhet medan rationalisterna menade att människan kan nå kunskap enbart genom logiskt tänkande.

En som förespråkade rationalismen, men ändå inte (jfr. valfri politiker som förfäktar valfritt vallöfte), var Gottfried Leibniz. Denne hävdade att i princip all kunskap kan uppnås genom rationellt tänkande men på grund av människans oförmåga att alltid tänka helt logiskt måste hon emellertid också lita till erfarenheter som ett sätt att nå kunskap."Vi vet nästan ingenting säkert, något vet vi a priori, det mesta vet vi av erfarenhet" 

För att förstå hur Leibniz kommer fram till denna slutsats måste vi kunna lite om hans metafysik - hans syn på hur universum är konstruerat (om du nu börjar känna att detta inlägg börjar likna en sorts uppsats om en filosof som gillade naturvetenskapliga ämnen och funderar på att sluta läsa, ber jag dig hålla ut - det kommer bli mer intressant ju mer du läser). Leibniz menar att varje del av världen, varje individuellt ting, är associerat till ett distinkt koncept eller, "enhet", och att varje sådan innehåller allt som är sant om tinget självt och även relationer till andra ting. Eftersom allt i universum hör ihop(?), följer att varje enhet är sammanlänkad med alla andra enheter och därför är det möjligt, rent principiellt i alla fall, att följa dessa länkar och avtäcka sanningar om hela universum genom logiska resonemang. Detta leder fram till Leibniz' "sanning genom logiskt tänkande".

Koppla ovan till hur du väljer att spara, investera samt till då du väljer att köpa tillika sälja. Kan du förmå dig själv att finna enheter i ditt sätt att agera och se hur dessa, för att sno Leibniz' begreppsval; "enheter", korrelerar därtill påverkar varandra? 

Med cirka 12 % av min väska allokerad i H&M har jag läst mycket om detta bolag den senaste tiden. Utifrån de siffror som framkommit, de analyser som såväl "experter" som bloggare skrivit därtill mina egna reflektioner anser jag mig ha kommit fram till ett "logiskt resonemang". Men...

"Alla ting i världen har en distinkt enhet..."

... Emellertid hävdar Leibniz att människans fattningsförmågaenbart kan handskas med ett litet antal sådana sanningar som ovan angivits och därför också är nödgad till att förlita sig på erfarenhet för att få fram "sann fakta". Detta är högst intressant att applicera på investeringar. Varje gång jag agerar i min portfölj kan jag inte undgå att rådfråga mina erfarenheter. Visst försöker jag att distansera mig själv; att tänka logiskt och från ett tredje-persons-perspektiv, men det är mycket svårt för det finns alltid en nervsignal som ringer till "erfarenheter", likt "ringa en vän" i programmet "Vem vill bli miljonär". Beträffande H&M har jag här, såväl medvetet som undermedvetet (paradoxal, ack jag vet), rådfrågat mina erfarenheter från då jag besökt butikerna, vad jag hört andra säga/tänka/tycka, vad jag har för erfarenheter av deras kläder, service ui butiken et cetera. Allt detta har sedan slagits samman med mitt "logiska tänkande" - min "logiska sanning". Ytterligare en erfarenhet som bereds plats är hur tidigare investeringsbeslut gått till, hur de har utvecklats, lärdomar utifrån detta med mera. Således är det ett brett spektrum av erfarenheter som vävs in med det logiska tänkandet.


"... Denna enhet innehåller varje sanning om detta ting, liksom dess samband med andra ting..."

Så, hur är det, enligt Leibniz, möjligt att gå från vetenskapen att det till exempel är blått på dagens börs till vetenskapen om vad som kommer hända i morgon? För filosofen finns svaret i det faktum att universum består av individuella, enkla substanser som kallas "monader". Varje monad är isolerad från andra och varje sådan innehåller en komplett representation av hela universum - i det förgångna, i nuet och i framtiden. Denna representation är synkroniserad så att alla monader har samma innehåll. Enligt Leibniz skapade Gud världen på detta sätt; "i en förutbestämd harmoni".


"Vi kan analysera dessa samband genom logiskt tänkande..."

Leibniz hävdar att varje människas själ är en monad och alltså innehåller en komplett representation av universum. Det är därför i princip möjligt för oss att lära oss allting som finns att veta om vår värld. Bara genom att analysera valfri planet, ett företag eller svärmor, kan jag sedan bestämma planetens temperatur, företagets tillväxtmöjligheter eller svärmors menstruationscykel. Emellertid är analysen som krävs i praktiken så komplicerad att den blir omöjlig att genomföra (kanske tur det?). Detta kallar Leibniz för "infinit" och eftersom jag ej mäktar med att slutföra denna utifrån enbart en analys är det enda sättet att komma till en slutsats att använda/utgå från empiri - erfarenheter. I detta sammanhang framkommer en intressant aspekt; beträffande hur jag kommer fram till ett svar - en sanning - blir frågan; är det en logisk eller empirisk sådan? 


"...När analysen är finit kan vi nå den slutgiltiga sanningen. Detta är nödvändiga sanningar"....

Således; är min "sanning" om att H&M är ett bra köp vid nuvarande nivåer en korrekt sådan? Är det en logisk eller en empirisk sådan? Finit eller infinit?


Problemet för Leibniz, och hans teori, är att han menar att logiska sanningar är "nödvändiga" i den meningen att de är oemotsägliga, medan empiriska dito är "villkorliga" - den kan förnekas utan logisk motsägelse. En matematisk sanning är en nödvändig sanning - att förneka en sådan motsäger betydelsen av de ingående vilkoren. men påståendet "det regnar i Spanien" är villkorlig, eftersom ett nekande inte innebär någon motsägelse - även om det ändå kan vara sant.


"...När analysen är infinit kan vi inte nå den slutgiltiga sanningen genom logiskt tänkande - bara genom erfarenhet. Detta är tillfälliga sanningar."

Leibniz skiljer mellan nödvändiga och tillfälliga sanningar och det är ej enbart en fråga om epistemologi, utan också om metafysik, dvs. tillvarons beskaffenhet. Filosofens monadteori innebär att alla sanningar är nödvändiga och att vi skulle upptäcke det ifall vi hade förmåga att slutföra den logiska analysen. Men eftersom logisk sanning är en nödvändig sanning; hur kan det då vara omöjligt att temperaturen på t.ex. Betelgeuses är 2 401 K istället för 2 400 k?

Leibniz hävdar att ingen kan nå ända fram i en infinit analys. Således framkommer det uppenbara att skillnaden mellan nödvändiga och tillfälliga sanningar verkar bero på vem som känner till dem/delar av dem och i sådana fall är det mycket svårt att se varför den ena är nödvändig och den andra både kan och inte kan vara sann.


Mitt innehav och mitt beslut att öka i H&M, som jag gjorde under våren/sommaren på nivåerna 260 kr, 250 kr samt 240 kr (nästa order ligger på 235 kr), grundar sig på såväl en logisk som empirisk sanning, då jag ej mäktade att enbart genom (logiskt) tänkande och analyserande bedöma huruvida bolaget är en bra investering. Utöver detta kan/har också erfarenheter tills tidigare köp i bolag, andra klädbutiker mm. spelat roll. 


Att hävda att en investering är en "logisk" sådan; grundad på en "logisk sanning" är ekvivalent med att ljuga. Ty människan kan ej enbart tänka sig till en en sådan. På grund av hjärnans begränsningar kan människan ej nå en sanning utan att också väva in empiri. Denna empiri kan bestå av flera olika delar, såsom jag ovan redogjort: empiri utifrån det specifika bolaget men också utifrån tidigare erfarenheter, röster, tankar et cetera.


Oavsett vad jag gör i livet utgår jag dels från (logiskt) tänkande därtill analyser och reflektioner, dels empiri och tidigare erfarenheter. 


Många av oss, förhoppningsvis alla, har investeringskriterier, men vad utgår du från när du kommer fram till svaren på dessa? Om du reflekterar över ditt sätt att investera och tänka kring dina innehav; ditt sätt att nå "din" sanning; din "logisk sanning", hur går du tillväga? Enbart logiskt tänkande? Enbart empirisk sådant? Båda? Tror du att din sanning är den slutgiltiga, eller har du uppnått en infinit sådan?
fredag 30 september 2016

Charlataner

"Ett lejon ungt det äldre skall betvinga
på krigisk skatt i enskild drabbning öden,
i bur av guld hans öga genomtinga:
av tvenne sår det ena grymt ger döden", Nostradamus Profetior, 1555.
Nostradamus - Orakel eller charlatan?
Ibland förs det diskussioner om orakels existens. Ett orakel är någon som kan förutsäga framtiden med en imponerande grad av träffsäkerhet och syftet att man söker deras röst är att man vill ha fakta att agera efter. Då jag - Sofokles - är grek samt det faktum att jag härstammar från den tid då dessa "var på tapeten", anser jag mig ha både det ena och det andra att säga om dessa...charlataner. Undantaget gäller dock Pythia - oraklet i Delfi, som mer än en gång hjälpt mig satsa på rätt hästar.

Orakel kan vara relevanta vid diskussioner av sådant som fri vilja, fatalism och determinism, men också vad beträffar den värld vi rör oss inom - oeconomia mundi. Gud brukar i teologiska diskussioner betraktas som någon med orakelförmågor, givet Guds totala kunskap. Man skulle kunna tänka sig att ett orakel utgjordes av en dator med en fantastisk beräkningskapacitet, eller Laplaces demon, som med tillräckligt god kännedom om startläget kan förutsäga vad som kommer att inträffa framöver. Det skulle också kunna vara några av användarna på börssnack... eller inte.

"Charlatan [...] person som på ett vilseledande sätt söker ge intryck av att äga viss (märklig) förmåga eller kunskap numera särsk. om sådan bedragare av intellektuell typsom lyriker och litteraturkritiker var han lysande, men som politisk tänkare var han en ~" (Ne.se)

Det har ibland setts som en mer eller mindre empirisk fråga om det skulle kunna finnas orakel. Klart är att kraven på beräkningsförmågan måste bli hisnande samt att komplexiteten kanske överstiger alla teoretiskt möjliga beräkningsmaskiner. Ibland har det också hävdats att vi människor – om vi har fri vilja – skulle kunna omintetgöra oraklets insatser och därmed visa att det inte finns några orakel. Säger oraklet att jag kommer att äta en ostsmörgås till frukost i morgon kan jag väl ta kaviar i stället? Det verkar dock finnas ett enklare sätt att visa att orakel inte kan existera, åtminstone givet en vanlig definition av orakel.

För att vi ska kunna sägas ha ett orakel måste några krav vara uppfyllda. Oraklet ska, enligt Raymond M. Smullyanm, vara:

1. Allvetande. Oraklet vet allt som finns att veta om framtiden. Här finns många som anser sig kvala in, speciellt om man utgår från användarna på börssnack.

2. Ofelbart. Säger oraklet att något förhåller sig si eller så, så gör det det. Så, när någon på börssnack säger att Anoto kommer rusa i morgon med 100 %, stämmer det... till 100 %. ... ...

3. Öppet för frågor. Oraklet ska vara villigt att leverera ett svar på varje fråga som ställs. Om oraklet fick låta bli att svara då och då blir insatsen inte särskilt imponerande. Att tillägga är här att svar såsom ”Jag bara vet”, ”Skit i det du” eller ”Förstår du inte det själv” räknas inte. Här finns få, om ens någon, utifrån börssnacks användare, som uppfyller kvalen.

4. Transparent. Svaren ska vara korrekta, och gå att förstå i förväg. De ska inte vara formulerade så att de är förenliga med varje upptänklig framtida utveckling. Säger oraklet att du ska ut på en resa imorgon, bör inte en tur med hissen räcka för att oraklet ska säga ”vad var det jag sa?”. För att översätta till börsvärlden; säger någon att Starbreeze skall ”rusa som f*n” räknas inte futtiga 6-7 %.  Oraklet ska alltså vara uppriktigt och informativt.


5. Snabbt. Svaren ska komma i rimlig tid. Om jag ställer frågan vad jag kommer att äta till frukost imorgon, och oraklet besvarar frågan först efter det att jag har dukat bort frukosten dagen efter, är det inte så mycket bevänt med oraklet. Alla svar behöver kanske inte vara blixtsnabba, eftersom det ibland kan krävas mycket omfattande beräkningar, men svaret får inte dra ut på tiden. Således skall "oraklet" på börssnack e.d. inte svara på frågan huruvida det var en träff eller bom efter att Africa Oil rapporterat om att de hittade en elefant, utan, såklart, innan.
Då är frågan om ett orakel enligt ovan definition skulle kunna finnas och kanske en vacker dag starta en mottagning nere på stan. Eller varför inte en hotline för alla daytraders eller andra investerare som inte klarar av att förvalta sina egna pengar efter sunt förnuft. Det verkar dock som om det finns ett logiskt argument som visar att några sådana orakel aldrig kommer att dyka upp – ingenting kan fylla alla dessa villkor.

"[...]Chansen för en TENBAGGER i Interfox har höjts en hel del nu." (Redeye.se)

Anta att jag beger mig till oraklet för att pröva oraklets tillförlitlighet. Oraklet lyckas ständigt förutsäga vad jag ska äta till frukost, vilken lunch jag kommer bli serverad, ett en skribent på DI kommer skriva "rasrisk" et cetera. Dock, sedan säger jag som följer: ”Nu börjar jag med ja- och nejfrågor. Om ditt svar är ja, kommer jag att vissla som reaktion; är svaret nej, kommer jag att klappa händerna.” Till nästa fråga: ”Kommer min nästa reaktion på ditt svar att bli att jag klappar händerna?” Nu ser det brunt ut för oraklet. Om detta svarar ”Ja”, kommer jag ju att vissla och oraklet har därmed fel. Om siaren svarar ”Nej”, kommer jag ju att klappa händerna, vilket gör att oraklet har än en gång fel.
Svarar oraklet något annat än ja eller nej kommer jag ju inte att klappa händerna och således har oraklet misslyckats, eftersom rätt svar borde ha varit att jag inte skulle klappa händerna. Problemen för oraklet kan hanteras om vi stryker något eller några av villkoren ovan, men då får vi ett mindre intressant orakel. Eller, för att tala klarspråk; vi får inget orakel alls. Det kan helt enkelt vägra att besvara frågan, det kan svara så dunkelt att jag inte vet om jag ska vissla eller klappa händerna. Det kan fundera så länge på svaret att universum upphör att existera. 

Man kan ge upp tanken att oraklet är ofelbart eller har kunskap om alla framtida händelser. Kanske finns det någon typ av begränsningar på vad man kan ställa för slags frågor. Men någonting måste i varje fall göras, och varje åtgärd kommer att leda till ett mindre intressant orakel – det är sämre reklam att säga sig veta ”en hel del” om framtiden, eller att besvara ”åtskilliga” frågor om framtiden i allmänhet men Anotos, Precise Biometrics eller  Fingerprints dito i synnerhet än att hålla tyst.

"Blecher spår börsras inom snar framtid" (di.se)

Meningen med orakel är att man vill få svar och sedan agera efter dessa. Många av oss läser bloggar, tidningar, lyssnar på poddar, ser på TV et cetera för att försöka få svar på våra frågor om vad framtiden bär i sitt sköte. Mer ofta än sällan färgas vi av varandra, om detta råder föga tvivel. Många pratar om att de "tar rygg" på en bloggare, en journalist, en professionell investerare eller dylikt och detta kan såväl vara positivt som negativt. Negativt är det i allra högsta grad om du tar rygg enbart utifrån att någon annan gjort en investering. Hur/Vad skall du göra den dagen då det skakar i bolaget och du ej har kunskap om orsaken till detta? Om du har gjort din egen research vid tillfällen likt dessa kommer du, med allra största sannolikhet, agera mer rätt än fel då de inträffar.

"[...] nu att det finns chanser till en klassisk tenbagger mer eller mindre." (Bjaentrading)

Således; att ta rygg på någon eller köpa någons profetia enbart utifrån detta ”orakels” syn känns som ett mycket oklokt beslut. Att tro att det finns någon (märk; singularis) som klarar av att förutspå framtiden i allmänhet men börsens utveckling i synnerhet är lika långsökt som att Trump skulle be om ursäkt för sina uttalanden till Khizr och Ghazala Kahn om deras son och hans patriotiska uppoffring för USA. 

Om att "ta rygg" på någon är att utgå från vederbörandes analys och att även göra sin egen innan ett eventuellt köp görs är en korrekt definition är jag skyldig till flera "brott". Många av mina innehav, b.la. Nilörn, Bank of Scotia och Hafslund hade aldrig skett om jag inte läst mycket matnyttiga analyser från kompetenta blogg- tillika twitterbekanta. Har de siat om framtiden? Ja. Har jag trott på dem? Njae, men efter att ha gjort min egen analys är jag mer benägen att hålla deras "syn" mer sann än dess antonym. 

Hur brukar du reflektera kring när inlägg, tweets, delningar et cetera poppar upp och där budskapet är som taget från en allvetande Gud? Köper du det rakt av eller följer du Nietzsches linje; ”Gud är död”?